Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Undersökning av påväxt, bottenfauna, makrofyter och fisk längs en naturlighetsgradient i Emåns & Mörrumsåns avrinningsområden

Andersson B, Bergengren J, Bergquist B, Broberg O, Dahlberg M, Jarlman A, Sandin Leonard, Fölster Jens, Östlund Mikael

Published in

Publisher: Institutionen för Miljöanalys, Sveriges Lantbruksuniversitet