Skip to main content
Factsheet, 2011

Plantskolebranschen och framtida rådgivning

Ekelund, Lena; Öhman, Nilsson Annika

Abstract

Plantskolorna inom trädgårdsnäringen är organiserade som en sektion inom GRO Ideell förening. Under sommaren 2010 genomfördes studien i syfte att kartlägga dels strukturen i branschen, dels företagarnas behov av olika slags rådgivning. 24 företag svarade positivt på frågan om inköp av rådgivning framöver. Personliga besök är den mest uppskattade formen och de viktigaste rådgivningsområdena är; gemensam försöksverksamhet, växtskydd/integrerat växtskydd och växtnäring.Resultaten av studien är ett underlag för vidare rådgivningsprojekt inom trädgårdsnäringen

Keywords

GRO Plantskolor; Rådgivning; Organisation

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Öhman Nilsson, Annika
Federation of Swedish Farmers (LRF)

UKÄ Subject classification

Social Sciences
Horticulture
Economics and Business

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33062