Skip to main content
Report, 2011

Substratodlade jordgubbar

Svensson, Birgitta; Nilsson, Thilda; Håkansson, Bengt; Persson, Mårten

Abstract

Jordgubbar odlas i krukor som är placerade i rör med under-bevattning i tunnlar i Höjebromölla bärodling, Staffanstorp. Projektet har pågått under 2009 och 2010. Två kulturer odlades under 2009 medan det blev fem omgångar 2010. Det första året 2009 blev skörden som bäst 200gram per planta och totalt ca 22 ton per hektar tunnel, på två omgångar 2009. Under 2010 var skörden på samma nivå som 2009 och det gick inte att nå målet med 300 gram. Det största problemet under det första året var att få vatten- och näringstillförsel att fungera på ett tekniskt bra sätt. Under den andra säsongen har skadat plantmaterial, både övervintrat och nyinköpt ställt till problem med produktionsplanering och skörd medan den tekniska delen med vatten och näringstillförsel fungerat relativt bra. Sorterna Sonata och Salsa har utvecklats väl i odlings-systemet och är omtyckta av kunderna. Andra sorter som prövats är Korona, Florence och Senga Sengana men de kan inte rekommenderas pga. sämre avkastning och kvalité i odlingssystemet. Substrat baserat på torv och med pimpstensinblandning har prövats och en inblandning av 20 procent pimpsten gav samma avkastning som bara torv- blandningen 2009. Pimpsten är ett återanvändbart material som dock ställer högre krav på säkerhet i vattentillförsel och filter som fångar upp lös pimpsten. En kombinerad kurs- och demonstrationsdag för odlare och rådgivare genomfördes i augusti 2010 tillsammans med en holländsk rådgivare, specialist på substratodling av jordgubbar. Vid kursen lades stor vikt på frågor om substrat och närings- lösning till jordgubbar. Den ekonomiska utvärderingen av odlingssystemet visar att en avkastning på 250 gram per planta ger ett självkostnadspris på 15 kr per liter

Keywords

jordgubbar; ; substrat

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:5
ISBN: 978-91-86373-56-6
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Håkansson, Bengt
Nilsson, Thilda
The Rural Economy and Agricultural Societies
Persson, Mårten

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33067