Skip to main content
Factsheet, 2011

Biologisk bekämpning av skadedjur i prydnadsväxter

Johansson; Anna-Karin; Löfkvist, Klara

Abstract

Allt fler prydnadsväxtodlare går över till att använda biologiskt växtskydd. Orsakerna är flera. En förklaring är att kemisk bekämpning har allt sämre effekt på grund av resistensproblem och många småplantor tas in från sydliga länder där risken är stor att svårbekämpade skadedjur finns med. En annan viktig faktor är att odlarna vill skapa en bättre arbetsmiljö i det egna växthuset och att växtskyddsarbetet kan göras dagtid utav flera medarbetare. Vid biologisk bekämpning är det detaljerna som räknas. Ett litet fel kan vara tillräckligt för att misslyckas. Därför är det viktigt att avsätta tid för att lära biologiska metoder. Många förebilder och positiva exempel finns på företag som lyckats. Det finns inga genvägar att gå, varken när det gäller att blir en bra odlare eller att lyckas med biologisk bekämpning. Framtiden ligger i biologiskt växtskydd och det är aldrig för sent att lära nytt

Keywords

prydnadsväxter; biologisk växtskydd; arbetsmiljö; skadedjur; bladlöss; trips; spinn

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:3
Publisher: Område Hortikultur, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Johansson, Anna-Karin
Vendel Trädgårdsrådgivning AB
The Rural Economy and Agricultural Societies

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33097