Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Proceedings (editor)2009Open access

Odlade torvjordar läcker växthusgaser

Berglund Kerstin, Berglund Örjan
Berglund, Örjan (ed.); Berglund, Kerstin (ed.)

Abstract

De organogena jordarna, d.v.s. torv- och gyttjejordarna, är fortfarande en betydande resurs i det svenska jordbruket. Odlingen av dessa jordar är emellertid inte helt oproblematisk. Odlingsegenskaperna varierar allt ifrån mycket högproduktiva odlingsjordar till närmast sterila marker. Bland fördelarna kan nämnas jordarnas stora vattenhållande förmåga och tillgången på kväve. Till nackdelarna hör att rotdjupet ibland begränsas av lågt pH och syrebrist i marken och att det vid nedbrytningen av det organogena materialet bildas "växthusgaser", som koldioxid och lustgas. Den stora variationen i de organogena jordarnas egenskaper i kombination med varierande dräneringsförhållanden och årsmån gör det extremt svårt att förutsäga speciellt lustgasavgång men även koldioxidavgång

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2009, number: 1, pages: 35-42
Title: Mark- och miljödagen 2009. Marken och klimatet
ISBN: 978-91-86197-57-5
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Inst f mark och miljö