Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2010

Torvmarken, en resurs i jordbruket igår, idag och även i morgon?

Berglund Kerstin, Runefeldt Leif

Keywords

torv odling

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2010, number: 41, pages: 483-498
Book title: Svensk mosskultur. Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750-2000
ISBN: 978-91-85205-97-4
Publisher: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/33103