Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2010Open access

Ledningstal och mikronäringsämnen kan påverka effekt av biologisk bekämpning

Khalil Sammar, Alsanius Beatrix

Abstract

Växtnäring tycks inte enbart ha effekt på växternas utveckling utan även på hur väl biologisk bekämpning fungerar. Undersökningar i Alnarp visar bland annat på ökad effekt av Binab T mot algsvampen Pythium ultimum vid ledningstal 2,5 eller högre i näringslösningen i slutna odlingssystem.

Keywords

biologisk bekämpning; växtnäring; algsvampar; näringslösning; slutna odlingssystem

Published in

Viola
2010, number: 12, pages: 30-31

   SLU Authors

  • Khalil, Samar

   • Horticulture, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Horticulture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/33119