Skip to main content
Magazine article, 2010

Ledningstal och mikronäringsämnen kan påverka effekt av biologisk bekämpning

Khalil Sammar, Alsanius Beatrix;

Abstract

Växtnäring tycks inte enbart ha effekt på växternas utveckling utan även på hur väl biologisk bekämpning fungerar. Undersökningar i Alnarp visar bland annat på ökad effekt av Binab T mot algsvampen Pythium ultimum vid ledningstal 2,5 eller högre i näringslösningen i slutna odlingssystem.

Keywords

biologisk bekämpning; växtnäring; algsvampar; näringslösning; slutna odlingssystem

Published in

Viola

2010, number: 12, pages: 30-31

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33119