Skip to main content
Report, 2010

Axel 1 - Utvärdering av åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruk

Hansson, Helena

Keywords

ekonomiskt stöd; jordbruksföretag; kompetensutveckling; konkurrenskraft; modernisering

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, NL- fakulteten och Institutionen för ekonomi

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33159