Skip to main content
Report, 2010

Axel 3 - utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Hansson Helena, Waldenström Cecilia

Keywords

diversifiering näringsliv; förnyelse och utveckling; kulturarv; livskvalitet; naturarv; utvärdering

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, NL- fakulteten och Institutionen för ekonomi

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33160