Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Axel 3 - utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Hansson Helena, Waldenström Cecilia

Keywords

diversifiering näringsliv; förnyelse och utveckling; kulturarv; livskvalitet; naturarv; utvärdering

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, NL- fakulteten och Institutionen för ekonomi