Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2004

Synpunkter på den vetenskapliga metodiken i jämförande försök mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk

Kirchmann, Holger; Bergström, Lars; Torstensson, Gunnar; Andren, Olof

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
2004, Volume: 208, number: 208, pages: 56-61
Book title: Vaxtnaringsförsörjningen i ekologisk odling/Plant Nutrient Support in Organic Farming
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Dödsbo, Holger

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Bergström, Lars

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Andrén, Olof

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/3318