Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2004

Läckage av kväve och kväveupptag från organiska gödselmedel

Bergström, Lars; Kirchmann, Holger

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
2004, Volume: 208, number: 208, pages: 45-48
Book title: Växtnäringsförsörjningen i ekologisk odling/Plant Nutrient Support in Organic Farming
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Bergström, Lars

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Dödsbo, Holger

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/3319