Skip to main content
Factsheet, 2011

Sortprovning 2010 : korn och havre

Ruth, Per

Keywords

sortprovning; spannmål

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2011, number: 2011:1
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ruth, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33307