Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Sortprovning 2010 : korn och havre

Ruth, Per

Keywords

sortprovning; spannmål

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2011, number: 2011:1
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • RUTH, PER

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/33307