Skip to main content
Report, 2011

Lönsamt lövträ

Karlsson Reine, Palm Johan, Woxblom Ann-Charlotte, Johansson Jimmy

Abstract

Projektet "Affärsutveckling öfr konkurrenskraftig och kundanpassad björkämnesproduktion" har pågått under 2007-2010. Denna rapport utgör en kort version av slutrapporten för arbetet inom området affärsutveckling. Övriga delar som studerats inom projektet är teknikutveckling samt logistik och kommunikation. Projektet är ett samarbete mellan SLU i Uppsala, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Träcentrum i Nässjö och 8 företag - lövsågverk, råvaruleverantörer och vidareförädlingsindustri

Keywords

lövträ affärsutveckling sågverk

Published in

Book title: Rapport
ISBN: 978-91-978745-2-6
Publisher: Stiftelsen Träcentrum Nässö

  SLU Authors

  • Woxblom, Ann Charlotte

   • Department of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/33313