Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Axel 4 - utvärdering av Leader

Waldenström, Cecilia

Keywords

Landsbygdsprogrammet; landsbygdsutveckling; leader

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, NL- fakulteten och Institutionen för ekonomi