Skip to main content
Factsheet, 2011

Användning av sexualferomoner som varnings- och bekämpningsmetod

Bengtsson Marie, Witzgall Peter

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2011, number: 183 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet