Skip to main content
Factsheet, 2011

Konsumenter om sallat

Fernqvist, Fredrik; Andersson, Mattias; Ekelund, Lena

Abstract

En studie riktad till 388 konsumenter har genomförts för att undersöka de svenska konsumenternas konsumtionsvanor och attityder för produktgruppen sallat. Studien innefattar också en beskrivning av den nuvarande produktionen och marknaden. Sallat har utvecklats till en av de mest differentierade varukategorierna i frukt- och gröntdisken. Två trender går tydligt att urskilja av försäljningsstatistiken. Den ena är stark prisfokus i försäljningen av bulkvaror som isbergssallat, som är den populäraste sallaten. Den andra trenden är ökningen av mervärdesförädlade nischprodukter som tar allt större andel av marknadsvärdet. Ökningen av färdiga sallatsmixer är ett uttryck för konsumenternas ökade behov av bekvämlighet (convenience). Ursprung är en faktor av stort intresse för konsumenterna. Omkring hälften av undersökningspersonerna kan anses ha särskilt stort intresse för svenskodlat. De efterfrågar svenska produkter och en tydlig märkning i butik. Endast hälften av konsumenterna är nöjda med ursprungsmärkningen

Keywords

konsumentundersökning; grönsakskonsumtion; svenskodlat

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:13
Publisher: Område Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Mattias

UKÄ Subject classification

Horticulture
Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33419