Skip to main content
Report, 2011

14:e Regionala jordbrukskonferensen för norra Sverige: Umeå 16 och 17 mars 2011 : sammanfattning av föredrag

Keywords

vallodling; utfodring; gödsling; idisslare; ekonomi

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2011, number: 2011:1
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Agricultural Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33421