Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2011

Senareläggning av kustfisket gynnar vildlaxen

Lundqvist Hans, Leonardsson Kjell

Published in

Miljötrender från SLU
2011, number: 1, pages: 8-9