Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Massutveckling av Gonyostomum semen : studie av data från tidsseriesjöar

Angeler David, Drakare Stina

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2010, number: 2010:5
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet