Skip to main content
Report, 2003

Miljöövervakning av främmande växt- och evertebratarter i sötvatten i Sverige

Grandin, Ulf

Published in

Rapport till Naturvårdsverket
2003,
Publisher: IMA, SLU