Skip to main content
Factsheet, 2011

SluFert, ett datorprogram för beräkning av flytande näringslösningar

Håkansson, Bengt; Christensen, Inger

Abstract

I växthus tillförs gödselmedel nästan alltid med bevattningsvattnet och även i vissa frilandskulturer har det under senare tid blivit vanligt att gödsla på detta sätt. Olika gödselblandare finns att köpa, men odlaren måste på något sätt ta reda på vad som ska blandas i stamlösningskärlen och hur utrustningen ska ställas in för att få ut önskad lösningen till växterna. SluFert är ett hjälpmedel för att räkna på de kemiska jämvikter som ingår i dessa system. Programmet kan användas både för enkla vattendrivna gödselinjektorer och för avancerade system med ledningstals- och pH-styrning och recirkulering av bevattningsvattnet. pH, ledningstal, näringsämneskoncentrationer och gödselmedelskostnader beräknas. Dessutom varnar programmet vid risk för fällningar i stamlösningstankarna

Keywords

gödsling; näringslösning; datorprogram; växthus; recirkulering

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:14
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Håkansson, Bengt
Christensen, Inger
Grön kompetens AB

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33701