Skip to main content
Report, 2011

Ta tjuren vid hornen

Lundqvist, Peter

Keywords

djurhantering; säkerhet; arbetsmiljö; åtgärdsstrategier; nötkreatur; tjur; häst; gris; risker; arbetsskador

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:9
ISBN: 978-91-86373-60-3
Publisher: Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Social Sciences
Food Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science
Economics and Business
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33780