Skip to main content
Factsheet, 2011

Konsumenter om äpple

Fernqvist, Fredrik; Andersson, Mattias; Ekelund, Lena

Abstract

Äpple är en populär frukt som engagerar konsumenterna. Under den svenska äppelsäsongen, i november 2010, utfördes en studie riktad till 375 konsumenter i ett antal stora livsmedelsbutiker i Skåne. Undersökningen genomfördes i butiksmiljö och frågorna i enkäten formulerades på flera olika sätt, för att fånga in attityder och synpunkter rörande äpplenas ursprung och kvalitet. Faktabladet innefattar också en beskrivning av utvecklingen inom konsumtion och produktion. Oavsett hur frågan har formulerats uttrycker man en stark preferens för den svenska frukten. Över 80 procent av konsumenterna i studien anger att de brukar titta efter varifrån äpplena kommer och 70 procent tycker inte att ursprunget framgår tillräckligt tydligt i butiken. Ekologiska äpplen kommer inte högt upp på konsumenternas rangordningslista och äpplena ska inte vara förpackade. Smaken prioriteras högst och konsumenterna anser i hög grad att svenska äpplen är godare än importerade. Trots den uttryckta preferensen för inhemsk frukt har de svenska äpplena bara knappt halva marknaden under sin högsäsong. Om alla led i värdekedjan satsade på smak- och andra kvalitetsförbättringar och butikerna märkte och exponerade den svenska frukten bättre, kanske konsumtionssiffrorna kunde stiga från de stabila 15 kilona per person och år. Detta under förutsättning att det finns tillräckligt med goda, fina svenska äpplen att tillgå

Keywords

Frukt; Konsumtion; Marknad

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:18
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet