Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2004

Hästens konvalecens: % Motion och träning : Idrottsmedicin för hästar: Motions- och träningsformer

Arne Lindholm, Roepstorff Lars

Published in

Title: Hästen konvalecens
ISBN: 47-07338-1
Publisher: Liber