Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Hästens konvalecens: 5 Motion och träning : Rehabilitering av rid- och galopphästar

Roepstorff, Lars

Published in

Title: Hästens konvalecens

Publisher: Liber