Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Trädgårdsnäringen: det urbana, moderna och globala samhällets gröna hantverk

Ahrland Åsa, Olausson Inger

Keywords

Trädgårdsnäringen; historia

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2011, number: 53, pages: 151-168
Title: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia
ISBN: 978-91-86573-10-2
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Horticulture
   Economics and Business
   Social Sciences

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/34018