Skip to main content
Magazine article, 2011

Åtgärder mot övergödning: Centralt och lokalt ansvar

Elofsson, Katarina

Abstract

Många beslut har fattats om Östersjöns miljö. Många internationella utsläppsmål har satts för att motverka övergödningen. Men det räcker inte. Kan ett ökat lokalt ansvar för miljöbeslut göra det lättare att nå målen?

Published in

Miljöforskning
2011, number: 2
Publisher: FORMAS

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/34080