Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2011

Åtgärder mot övergödning: Centralt och lokalt ansvar

Elofsson, Katarina

Abstract

Många beslut har fattats om Östersjöns miljö. Många internationella utsläppsmål har satts för att motverka övergödningen. Men det räcker inte. Kan ett ökat lokalt ansvar för miljöbeslut göra det lättare att nå målen?

Published in

Miljöforskning
2011, number: 2
Publisher: FORMAS

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/34080