Skip to main content
Book chapter, 2004

Bekämpning av ogräs på hårdgjorda ytor

Svensson, Sven-Erik

Published in

Book title: Bekämpning i praktiken -jordbruk, trädgård och skogsbruk
ISBN: 91-27-35591-8
Publisher: Natur och Kultur/Fakta etc

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3427