Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Bekämpning av ogräs på hårdgjorda ytor

Svensson, Sven-Erik

Published in

Title: Bekämpning i praktiken -jordbruk, trädgård och skogsbruk
ISBN: 91-27-35591-8
Publisher: Natur och Kultur/Fakta etc

   SLU Authors

  • Svensson, Sven-Erik

   • Department of Landscape Management and Horticultural Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3427