Skip to main content
Magazine article, 2011

Dör byn när lanthandeln stänger?

Amcoff, Jan; Möller, Peter; Westholm, Erik

Abstract

Att butiksnedläggning bidrar till att byn dör är en vanlig tanke. Men - stämmer den överens med verkligheten? Eller har lanthandelns betydelse för bygdens utveckling överdrivits?

Published in

Plan: tidskrift för planering av landsbygd och tätorter
2011, Volume: 65, number: 3, pages: 20-23
Publisher: Föreningen för Samhällsplanering

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Economics and Business
  Social Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/34271