Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2003

Återställning av försurade vatten med skogsmarkskalkning: Är det förenligt med försiktighetsprincipen?

Bishop, Kevin; Laudon, Hjalmar

Published in

Skog & forskning
2003, Volume: 4/2003