Skip to main content
Magazine article, 2003

Återställning av försurade vatten med skogsmarkskalkning: Är det förenligt med försiktighetsprincipen?

Bishop, Kevin; Laudon, Hjalmar

Published in

Skog & forskning
2003, volume: 4/2003

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/343