Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Hur löser jordbruket sitt växtnäringsbehov?

Öborn, Ingrid; Dahlin, Sigrun

Published in

Formas fokuserar
2010, pages: 113-131 Title: Jordbruk som håller i längden
ISBN: 978-91-540-6043-6
Publisher: Forskningsrådet Formas