Skip to main content
Report, 2011

Äldre lantbrukares olycksrisker

Nilsson, Kerstin; Pinzke, Stefan

Abstract

Antalet äldre inom lantbruket ökar och med anledning av detta är det särskilt intressant att studera risker och olyckor utifrån ett åldersperspektiv. Syftet med denna studie var att kartlägga omfattningen och omständigheter kring olyckor, händelseförlopp samt typ av personskador i både lantbruks- och trafikmiljö. 
 

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:22
ISBN: 978-91-86373-73-3
Publisher: Arbetsvetenskap, ekonomi, och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Kerstin
Pinzke, Stefan

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Animal and Dairy Science
Economics and Business
Social Sciences
Forest Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/34470