Skip to main content
Book chapter, 2011

Stubbehandling

Rönnberg, Jonas; Berglund, Mattias; Norman, Johan; Sturesson, Claes

Published in

Book title: Rotröta - om rotröta i allmänhet och rotticka på gran i synnerhet
ISBN: 978-91-44-07196-1
Publisher: Studentlitteratur