Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Stubbehandling

Rönnberg, Jonas; Berglund, Mattias; Norman, Johan; Sturesson, Claes

Published in

Title: Rotröta - om rotröta i allmänhet och rotticka på gran i synnerhet
ISBN: 978-91-44-07196-1
Publisher: Studentlitteratur