Skip to main content
Report, 2011

Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande?

Jalmlöv, Maria; Steen, Margareta; Röcklinsberg, Helena

Keywords

djurskydd; djurvälfärd; fiskar; smärtkänsla

Published in


Publisher: Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Jalmlöv, Maria
SLU - Swedish University of Agricultural Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/34616