Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande?

Jalmlöv, Maria; Steen, Margareta; Röcklinsberg, Helena

Keywords

djurskydd; djurvälfärd; fiskar; smärtkänsla

Published in


Publisher: Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Sveriges lantbruksuniversitet