Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Verksamhet i AGROVÄST-projektet : Precisionsodling Sverige, POS, 2010

Lundström, Christina
Lundström, Christina (ed.)

Keywords

plant production; cultivation; computer applications; inomfältsvariation; satellitbild; markkartering; GNSS; precision; markkarta; interpolering

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2011, number: 23
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet