Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2011

Fler träd på betesmarkerna minskar idisslarnas miljöpåverkan

Kumm, Karl-Ivar

Abstract

Intensiv produktion för att rädda klimatet. Det är inte bara prisbildningen via utbudet och efterfrågan som blir alltmer global. Även klimatförändringen till följd av utsläpp av växthusgaser är i högsta grad global

Published in

Fårskötsel
2011, number: 4, pages: 17-18
Publisher: Svenska Fåravelsförbundet