Skip to main content
Magazine article, 2011

Svensk fårskötsels framtid i en globaliserad värld

Kumm, Karl-Ivar

Abstract

Globaliseringen gör att det som händer i omvärlden blir allt viktigare för vår framtid. Detta gäller också för svensk fårskötsel. Den gamla svenska jordbrukspolitiken där prisförhandlingar i skydd av höga tullmurar bestämde priserna blir allt mera avlägsen. Om de senaste årens snabbt ökade efterfrågan på lammkött i Sverige hade skett på "den gamla goda tiden" hade priserna kunnat höjas så att den inhemska produktionen ökat i takt med efterfrågan. Nu i en värld med friare handel har i stället den ökade efterfrågan tillgodosetts främst med ökad import. Om WTO-uppgörelser leder till ännu friare världshandel kommer priserna att bestämmas i ännu högre grad av utbud och efterfrågan i världen som helhet. För den som överväger större investeringar bör det därför vara intressant att fundera över hur världsmarknaden kommer att utvecklas

Published in

Fårskötsel
2011, number: 4, pages: 15-16
Publisher: Svenska Fåravelsförbundet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Social Sciences
Animal and Dairy Science
Agricultural Science
Economics and Business
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/34674