Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2004

Aktiv riskhantering i en värld av osäkerhet

Blennow Kristina, Sallnäs Ola

Published in

Title: Osäkerhet och aktiv riskhantering -- aspekter på osäkerhet och risk i sydsvenskt skogsbruk
ISBN: 91-576-6643-1
Publisher: SUFOR