Skip to main content
Book chapter, 2004

Riskuppfattning bland sydsvenska privatskogsägare

Blennow, Kristina; Sallnäs, Ola

Published in

Book title: Osäkerhet och aktiv riskhantering -- aspekter på osäkerhet och risk i sydsvenskt skogsbruk
ISBN: 91-576-6643-1
Publisher: SUFOR