Skip to main content
Research article, 2010

Natriumbrist möjlig orsak till Kardiovaskulära förändringar hos häst

Kvart, Clarence; Jansson, Anna

Abstract

Författarna har undersökt om brist på natrium (Na) orsakar förändringar i hästens hjärt-kärlsystem. Resultaten visar att travhästar i träning utan Na-tillskott i fodret i fem veckor får en ökad aldosteronfrisättning, förhöjd hematokrit och ett förändrat vätskeflöde i samband med arbete. En tendens till minskad artärpulsamplitud observerades och en indikation på hjärtmuskelskada och korsförlamning hos en av sju hästar i försöket. Det kan därför inte uteslutas att Na-brist kan vara negativt för cirkulationen och skadligt för hjärt och skellettmuskulaturen. Träckprov kan användas som markör på lågt Na-intag

Keywords

häst saltbrist arbete aldosteron; vätskebalans; träckanalys; EKG; ekokardiografi; blodtryck (HDO); troponin I

Published in

Svensk Veterinärtidning
2010, number: 14, pages: 33-36
Publisher: Sveriges veterinärförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry (AFB)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/34837