Skip to main content
Report, 2005

Artpools- och traktanalys av lövträdbärande marker i Blekinge, Skåne och Hallands län

Brunet, Jörg; Berlin, Gudrun; Ederlöf, Erik; Fritz, Örjan; Widgren, Åke

Published in

Meddelande / Länsstyrelsen i Hallands län
2005, number: 2005:16
ISBN: 91-85363-45-6
Publisher: Länsstyrelsen Halland

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/3485