Skip to main content
Report, 2011

Återrapportering insamling Öster Malma - Södermanland 2010/2011

Ericsson, Göran; Dahlin, Anne Marie; Malmsten, Jonas

Keywords

älg; jakt; insamling; käkar; reproduktionsorgan; Öster Malma

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2011, number: 2011:8
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet