Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Kitesurfing

Boman Mattias, Felton Adam, Sandell Klas, Arnegård Johan, Backman Erik

Published in

Title: Friluftssport och Äventyrsidrott: Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld
ISBN: 978-91-44-06913-5
Publisher: Studentlitteratur