Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Effekter av skottnedklippning efter etableringsåret på produktionen under första och andra omdrevet i salixodlingar

Verwijst, Theo; Nordh, Nils-Erik

Published in

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2010, number: 1136
Publisher: Värmeforsk Service AB