Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010

Effekter av sticklingsparametrar på grobarhet och tillväxt hos salix

Verwijst, Theo; Nordh, Nils-Erik; Lundkvist, Anneli

Published in

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2010, number: 1144
Publisher: Värmeforsk Sevice AB