Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2011

Konsumenter om lök

Fernqvist, Fredrik; Andersson, Mattias; Ekelund Axelson, Lena

Abstract

Inom ramen för projektet Tillväxt Trädgård har 316 konsumenter intervjuats om deras vanor och attityder gentemot lök. Resultaten visar att det finns ett stort intresse för lök och också att det är en produkt som är viktig i kosthållet. Att lök är en viktig ingrediens i maten håller man i hög grad med om, liksom att det är viktigt att butiken har ett stort utbud av lök och att det är intressant med nya sorter. I attitydfrågorna framkom att det finns en starkt uttalad preferens för svenskodlad och närproducerad lök och inhemsk odling har också en stor marknadsandel. Samtidigt kan man höja ett varningens finger för att konsumenterna inte tittar efter ursprunget. Bara en dryg tredjedel av respondenterna anger att de tittar efter varifrån löken kommer. Att löken är svenskodlad är också betydligt viktigare än att den är ekologiskt odlad. Tre av fyra konsumenter föredrar här svenskodlat. Att löken ser fräsch ut prioriteras högt. Mjuk och möglig lök är de i särklass vanligaste orsakerna till missnöje med den lök man köper. Dessa kvalitetsbrister är en signal till branschen och handeln att se över sitt kvalitetsarbete. Konsumenterna säger sig föredra lök i lösvikt. Utvecklingen går dock mot mer produktutveckling och ett utökat sortiment, inte sällan under butikens eget varumärken, och förpackad lök i olika former blir allt vanligare.

Keywords

lök; grönsakskonsumtion; konsumentundersökning; marknadsutveckling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:20
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet